യോഗ്യത

ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 50 വോളണ്ടിയർമാരെന്ന നിലയ്ക്ക് 124 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 6200 പേരെയാണ് ആദ്യഘട്ടമായി കണ്ടെത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സാധ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലെ യൂണിറ്റുകളിൽ..

പരിശീലനം

വോളണ്ടിയറായി തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ചിട്ടയായ പരിശീലനം നൽകും. കായിക ക്ഷമത ഉയർത്തുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ, പ്രാഥമികചികിത്സാ പരിശീലനം,..

അംഗീകാരം

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ സേവനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിസാഹസികമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സ്വഭാവികമാണ്. എല്ലാ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന..

കേരള സിവിൽ ഡിഫൻസിനെക്കുറിച്ച്!

30.082019 ല്‍ ഇറങ്ങിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (എംഎസ്)നം.132/19 പ്രകാരമാണ് കേരളത്തില്‍ സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത്. കേരളാ ഫയര്‍ & റെസ്ക്യു സര്‍വ്വീസസ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ തന്നെയാണ് ഹോം ഗാര്‍ഡ്സിന്‍റേയും സിവില്‍ ഡിഫന്‍സിന്‍റേയും മേധാവി. ഭരണനിര്‍വ്വഹണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം അസ്ഥാനമായി ഒരു റീജിയണല്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസറും ജില്ലകളില്‍ ജില്ലാ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍മാരും സിവില്‍ ഡിഫന്‍സിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കും....

  • പരിശീലനം
  • അംഗീകാരം
  • സഹായം
ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ പ്രവേശിക്കാൻ
serv-icon1.png
ചുമതലകൾ

പ്രകൃതിദുരന്ത സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രാദേശികമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ..read more

serv-icon1.png
സഹായസംവിധാനങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വോളണ്ടിയർമാർക്ക് ജില്ലാ -സംസ്ഥാനതലങ്ങളിലുള്ള ..read more

serv-icon1.png
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി

ജില്ലയിലെ ജില്ലാ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് ഓഫീസർമാരായിരിക്കും അതത് ജില്ലകളിലെ വോളണ്ടിയർ ..read more

serv-icon1.png
സഹായസംവിധാനങ്ങൾ

ജില്ലയിലെ ജില്ലാ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് ഓഫീസർമാരായിരിക്കും അതത് ജില്ലകളിലെ വോളണ്ടിയർ ..read more

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഗ്യാലറി

ഉദ്യോഗസ്ഥർ

https://www.civildefencekylm.in/wp-content/uploads/2020/07/member-img4.jpg
ജോസ്
അസി. ഡിഫെൻസ് ഓഫീസർ
https://www.civildefencekylm.in/wp-content/uploads/2020/07/member-img3.jpg
രാജേഷ് കെ ആർ
കോ-ഓർഡിനേറ്റർ
https://www.civildefencekylm.in/wp-content/uploads/2020/07/member-img2.jpg
സന്തോഷ് കുമാർ
കോ-ഓർഡിനേറ്റർ
https://www.civildefencekylm.in/wp-content/uploads/2020/07/member-img1.jpg
ഷെഫീക്
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീർ
apply-icon.png

ഹീറോ ആകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ചേരുക
ഫയർ ഫോഴ്‌സും സിവിൽ ഡിഫൻസ് വോളണ്ടിയേഴ്‌സും.
കായംകുളത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾ
കായംകുളത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾ.
കായംകുളത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾ.

261

പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ

125

രക്ഷ പ്രവർത്തനം

100+

അംഗങ്ങൾ

33

അംഗീകാരം

അത്യാവശ്യ സഹായങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക

101, 0479 2442101

വിളിക്കുക

വാർത്തകൾ

പ്രിയ അനുജിത്തിനു വിട ... ജൂലൈ 14 രാത്രി കലയപുരത്തു വച്ചുണ്ടായ ബ...Read More

ഫോഗിങ്ങ്‌ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അണുനശീകരണ പ്രവർത്തികൾചെയ്യേണ്ടത് മുനിസിപ്പാ...Read More